• Sarmal programda bir konu tekrar tekrar ele alınır ve her tekrarda daha derinlemesine islenir. tekrar ele alınırken bilgiler önceki tekrarlarda öğretilenlere dayalıdır ve bunların genişletilmesi ve derinleştirilmesine dayalıdır.

  • Okulumuzun tüm sınıflarda birbirini tamamlayan sarmal eğitim sistemi görülür. Öğrencilerimizin okuduğu sınıf, bir sonraki sınıfında alacağı eğitimin alt yapısını oluşturacağından bu sisteme Sarmal Eğitim Sistemi denir.

  • Ders konuları basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta gidecek şekilde işlenir.

Edebiyat

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

Din Kültürü

Yabancı Diller

Rehberlik