Meltem GÜL ÖZPINAR
Eğitim Koordinatörü
meltemgulozpinar@seyirkoleji.com


Müdür Yardımcısı


Seren TİTİZ
Sınıf Öğretmeni
serentitiz@seyirkoleji.com


İsmet ERDOĞAN
Sınıf Öğretmeni
ismeterdogan@seyirkoleji.com


Muhammed Rıza POUDRATCHI
Sınıf Öğretmeni
muhammedpoudratchi@seyirkoleji.com


Pervin ARSLAN
Sınıf Öğretmeni
pervinarslan@seyirkoleji.com


Nagihan ÖZTÜRK YUMURTACI
Sınıf Öğretmeni
nagihanozturkyumurtaci@seyirkoleji.com


Canan SARIAYDIN
Din Kültürü Öğretmeni
canansariaydin@seyirkoleji.com


Fernanda ÖZDELİCE
İngilizce Öğretmeni
fernandaozdelice@seyirkoleji.com


Alper KARAKAYA
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
alperkarakaya@seyirkoleji.com


Damla ZORBACI
Görsel Sanatlar Öğretmeni
damlazorbaci@seyirkoleji.com


Emel GÜVEN
Rehberlik Öğretmeni
emelguven@seyirkoleji.com


Ömer Kemal ÖZTÜRK
Beden Eğitimi Öğretmeni
omerkemalozturk@seyirkoleji.com